TRI FJALË NË KURAN TË PËRSHKRUARA ME NJË CILËSI

TRI FJALË NË KURAN TË PËRSHKRUARA ME NJË CILËSI

0 1245

– Allahu në Kuran i përshkruan tri fjalë me një cilësi, dhe ato janë:

1. Sabri i mirë.

Allahu thotë: “Sabri (durimi) është i mirë!”. Jusuf 18.

2. Largim i hijshëm (mirë):

Allahu thotë: “largohu nga ata në mënyrë të hijshme!”. Muzemil 10.

3. Sjellja e mirë.

Allahu thotë: “e ti (Muhamed) sillu me njerëzishmëri”. Hixhër 85.

– Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, e komentoi përshkrimin e këtyre tri fjalëve dhe tha:

Sabër i mirë … është ai sabër, ku njeriu nuk i ankohet askujt tjetër përveç Allahut të Madhëruar.

Largim i mirë … është ai largim, ku njeriu nuk e dëmton tjetrin kur largohet apo distancohet nga ai.

Sjellje e mirë … është ajo sjellje, ku njeriu nuk kërkon mirënjohje nga ai, që ia ka falur apo është sjellë mirë me të.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316