TRIBUNA ‘MËSHIRA NË MISIONIN E MUHAMEDIT, sal-lallahu alejhi ue selem’

TRIBUNA ‘MËSHIRA NË MISIONIN E MUHAMEDIT, sal-lallahu alejhi ue selem’

0 2617

Sonte në ambientin e bukur në restorantin Avanti në Shkup, këtë natë të bukur pas festës javore të xhumasë e zbukuroi tribuna me titull ‘Mëshira në misionin e Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem’. Në organizim të Q.K. Albislam dhe Sh.H. El Ihsan, ligjërues ishte hoxha i njohur Fatmir Latifaj nga Mitrovica. Ligjërimin e tij të bukur dhe plotë emocione e ndoqi me vëmendje një numër impozant i muslimanëve të Shkupit të cilët edhe një herë dëshmuan dashurinë e tyre për diturinë dhe dijetarët. Allahun e lusim që ta pranon këtë vepër modeste dhe t’na mundëson të vazhdojmë me projekte të ketilla. Nuk harrojmë ti falënderojmë gjithë ata që kontribuan që ky aktivitet të realizohet duke e veçuar pronarin e restorantit Avanti i cili i hapi dyert për projekte të këtilla që synojnë ngritjen e vetëdijes fetare te muslimanët. Allahu i shpërbleftë ashtu si di Ai subhanehu ue teala. Amin

03                                                                           01

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 226

0 1069