Vajza që falë namaz nuk lejohet të martohet me atë që nuk falet

Vajza që falë namaz nuk lejohet të martohet me atë që nuk falet

0 1117

Pyetje: Jam vajzë njëzetvjeçare dhe e përkushtuar në fe. I zbatoj detyrimet fetare, namaz, agjërim e kështu me radhë. Kohë pas kohe vijnë shkues në shtëpi për të më kërkuar. Kur më tregojnë mua unë i pyes, se ai për të cilin më kërkojnë, a është i përkushtuar në fe, a e fal namazin? Ata më japin përgjigje jo bindëse, thonë se e falka xhumanë, apo ngjashëm. A më lejohet të pranoj një martesë me njerëz të këtillë?

Përgjigje: Nuk lejohet që vajza muslimane e përkushtuar në fe, që zbaton dispozitat e Fesë Islame, të martohet me një njeri që nuk fal namazin, sepse nuk i dihet halli atij që nuk fal namaz. Allahu i Madhëruar ka thënë: “…ndërsa të ndershmet janë për të ndershmit, edhe të ndershmit janë për të ndershmet…” Nur 26. Çështjet e fesë janë me përparësi, pastaj vijojnë të tjerat.