VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE  (03)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE  (03)

0 269

1.    Çfarë thua për një prind i cili e ka për obligim ta mirëmbajë finansiarisht fëmijën e tij, me mirëqenie të plotë, edhe pse ky prind dhe fëmija i tij nuk e trashëgojnë njëri tjetri nëse vdes ndonjëri prej tyre?

 

PËRGJIGJJA: Ky është rasti nëse prindi është bërë musiman ndërsa vajza e tij është akoma jomuslimane, dhe është e varfër, kështu që prindi e ka obligim të shpenzon për vajzën e tij, deri në momentin kur ajo të martohet, e nuk e trashëgojnë njëri-tjetrin për shkak të dallimit të përkatësisë fetare.

 

2.      Dy vëllezër, që të dy kanë vdekur me ezanin e namazit të drekës, në të njejtën ditë, megjithatë, njëri prej tyre e trashëgoi tjetrin?


PËRGJIGJJA
: Kjo ndodh nëse njëri vdes në lindje e tjetri në perëndim, ai që vdiq në perëndim e trashëgon atë që vdiq në lindje.

 

3.      Çfarë thua për katër persona që të gjithë kanë prishur agjërimin e ditës së muajit Ramazan, kështu që dispozita fetare për ta ishte si në vijim; i pari kompenson ditën dhe shpaguan, i dyti as nuk kompenson e as nuk shpaguan, i treti kompenson dhe nuk shpaguan, i katërti shpaguan dhe nuk kompenson. Kush janë këta?

PËRGJIGJJA: I pari; është shtatëzëna apo gjidhënësja, ditët që nuk i kanë agjëruar nga frika për foshnjën. I dyti; është njeriu me të meta mendore. I treti; Gruaja me mentruacione, në lehoni, i sëmuri, udhëtari dhe njeriu i alivanosur. I katërti; Plaku i shtyrë në moshë, i paaftë për të agjëruar, i cili detyrohet që të ushqen për secilën ditë nga një të varfër.

 

4.      Çfarë thua për një person i cili i jep dhuratë një bluzë një personi tjetër, pasi ta merr ai e ta veshë, i vije personi që ia dha dhe ia merr, dhe kjo i lejohet atij pa asnjë lloj pengese, edhe pse personi që e pranoi prej tij nuk veproi asnjë kundërvajtje e as që e përdori atë në haram?

 


PËRGJIGJJA
: Kjo i lejohet prindit kur t’i dhuron fëmijës së tij një dhuratë, e më pas ia merr atij, i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Askush prej jush mos ta kthen dhuratën që e ka dhuruar, pos prindit prej fëmijës së tij”. Buhariu dhe Muslimi

 

 

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e tretë

Përktheu: Shpend Zeneli
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 12

0 190