VEPRA QË SHPËTOJNË NGA ZJARRI

VEPRA QË SHPËTOJNË NGA ZJARRI

0 1495

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 11 )

Veprat që e shpëtojnë njeriun nga zjarri, janë:

1. Atij të cilit i vdesin tre fëmijë dhe ai bën sabër.

2. Ai i cili kujdeset për tri bija apo motra dhe i respekton ato.

3. Mbrojtja e nderit të vëllait të tij besimtar, kur ai nuk është prezent.

4. Arritja e namazit me xhemat prej tekbirit fillestar, katërdhjetë ditë me rend.

5. Edukata dhe morali i mirë.

6. Të kujdesurit për namazin e sabahut dhe të iqindisë.

7. Pluhurosja me pluhurin e xhihadit.

8. Agjërimi i ditës së Arafatit.

9. Agjërimi i ditës së Ashures.

10. Marrja e abdesit pas kryerjes së nevojës.

11. Falja e dy rekateve nafile pas marrjes së abdesit.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com