VLERA E MADHE E EDUKIMIT TË FËMIJËVE

VLERA E MADHE E EDUKIMIT TË FËMIJËVE

0 1017

Zemra mund të lodhet nga mundimi i edukimit të fëmijëve ndërsa shpirti mund të ankohet nga rebelimi i tyre. Kjo gjë, prindërit i brengos dhe i gajlos.

Ibn Kajimi thotë: “Ka mëkate të cilat nuk i falë gjë tjetër përpos brengosjes së prindërve për fëmijët e tyre.”
Lum për ata të cilët brengosen që fëmijët e tyre t’i edukojnë në atë që do dhe kënaqet Allahu!
Nëse gjatë edukimit të fëmijëve tuaj gjeni lodhje, kërkoni falje tek Allahu!
Mukatil b. Sulejman, Allahu e mëshiroftë, shkoi te Mensuri ditën që ky i fundit u emërua halife. Mensuri i tha atij: “Më këshillo o Mukatil!”
“Me atë që kam parë apo që kam dëgjuar” – e pyeti Mukatili.
I tha: “Me atë që ke parë!”
Tha: “O udhëheqës i besimtarëve: Omer ibn Abdulazizi pati 11 fëmijë dhe pas vetes la 18 dinarë trashëgimi. 5 dinarë shkuan për qefinsoje ndërsa me 4 dinarë u ble varri i tij. Dinarët tjerë u ndanë mes fëmijëve të tij.
Hisham ibn Abdulmeliku pat gjithashtu 11 fëmijë dhe hisja e secilit pas vdekjes së babait të tij ishte një milion dinarë. Pasha Allahun – o udhëheqës i besimtarëve, brenda një dite kam parë njërin nga fëmijët e Omer ibn Abdulazizit tek dha lëmoshë 100 kuaj për xhihad ndërsa njërin nga fëmijët të Hishamit duke shtrirë dorën para njerëzve si lypës.
Kur Omer ibn Abdulazizi ishte në shtratin e vdekjes, njerëzit e pyetën: “Çka ju le fëmijëve tu o Omer? Frikën ndaj Allahut – u tha ai. Nëse ata bëhen të devotshëm, Allahu kujdeset për të devotshmit, e nëse janë në të kundërtën, s’do ju lë atyre atë që ju ndihmon në mëkate.”
Medito: Shumë njerëz punojnë dhe lodhen për të siguruar të ardhmen e fëmijeve të tyre duke menduar se pasuria që do ua lënë fëmijëve të tyre është siguri për ta dhe harrojnë sigurinë e madhe që përmendi Allahu në Librin e Tij: “Le të frikësohen ata (në prag të vdekjes) sikur të linin pas vete pasardhës të paaftë për të cilët kanë dro (si do jetë gjendja e tyre) le t’i kenë frikë Allahut dhe le të thonë fjalë të drejta.” (Nisa:9)
Përktheu nga arabishtja:
Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 289