ZOTI IM!

ZOTI IM!

0 771

Zoti im, gjynahet më shkatërruan.

Zoti im, mëkatet më fundosën.

Zoti im, më vjen turp nga vetvetja.

Zoti im, nuk jam i kënaqur nga veprat e mia.

Zoti im, unë jam në gabim dhe atë e di.

Zoti im, nuk e kam për qëllim mendjemadhësinë dhe Ti këtë e din.

Zoti im, ato janë sprovat e dynjasë, janë të rënda, më jep fuqi t’i përballoj.

Zoti im, më nxjerr nga errësira në të cilën gjendem.

Zoti im, mundësoma ta shoh dritën e fesë sime, në dynjanë time.

Zoti im, jepi shpirtit tim fuqi dhe vendosmëri.

Zoti im, më ndihmo mbi vetveten.

Zoti im, merrma shpirtin, duke qenë Ti me mua i kënaqur.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU 

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259