Arhiva DitoreMar 3, 2017

0 246
  1. Një njeri kishte me vete ujë e dhe, përdorimi i tyre nuk e dëmtojnë atë aspak, megjithatë falet pa abdes dhe pa tejemum, qëllimisht, dhe namazi i tij është në rregull?

PËRGJIGJJA: Ky person është njeri i sëmurë, i shtrirë në shtrat, kur i vije koha e namazit të sabahut, pasi që nuk mund të bashkangjitet me një namaz tjetër, e tek ai nuk ka kush që e ndihmon të merr abdes, apo t’ia afrojë dheun e të merr tejemum, kshtu që falet në këtë gjendje.

  1. Çfarë thua për një person, i pasur, megjithatë i lejohet që të merr prej zeqatit?

PËRGJIGJJA: Janë tetë katëgoritë të njerëzve që marrin zeqat, katër prej tyre u lejohet që të marrin prej zeqatit edhe pse janë të pasur, prej tyre; ata që e tubojnë zeqatin, borxhlinjtë, luftëtarët, dhe udhëtarët.

  1. Një personi pasi që nuk e ka arritur namazin e plotë me imam, pasi që imami të jep selam, ngritet që të plotëson namazin, por obligohet që të veprojë dyfishin e reqateve të cilat i ka falur imami. Si mundet?

PËRGJIGJJA: Kjo ndodh në dy raste; Nëse ka arritur imamin në namazin e xhumasë, në teshehudin e fundit, ky duhet të plotësojë katër rekate, pra e plotëson atë si namaz të drekës. Apo është vendas e falet pas një imami që është udhëtar, kështu që imami i fal dy rekate, e ky duhet t’i plotësoj katër rekate.

  1. Një person gjendet tek bunaret me ujë të pijshëm, por, nuk i lejohet atij që të përdorë ujin, as për abdes, as për pije, e as për ushqim. Si?

PËRGJIGJJA: Janë bunaret e Hixhrit, që janë vendet e popullit Themud, është shënuar në Sahihun e Buhariut se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka ndaluar që të përdoret uji i bunareve të Hixhrit, përpos bunarit “Nekah”, e i urdhëroi që të derdhin ujin që marrin me vete, e të hudhin ushqimin me të cilin ujë kanë përgatitur ushqimin.

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e gjashtëmbëdhjetë

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË