A është i obliguar jobesimtari të përqafojë (pranojë) Islamin?!

A është i obliguar jobesimtari të përqafojë (pranojë) Islamin?!

0 510

Pyetje: A është i obliguar jobesimtari (qafiri) të përqafojë (pranojë) Islamin?!
Përgjigje:
Obligohet çdo jobesimtarë ta pranojë islamin, qoftë ai krishterë apo edhe çifutë, sepse Allahu xhele shanuhu ka thënë:
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَ‌سُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
Thuaj: “O njerëz, unë jam Pejgamber i Perëndisë për të gjithë ju, i Atij që i përket pushteti mbi qiej dhe Tokë. Vetëm Ai është i vetmi Zot, jeta dhe vdekja janë vepra të Tij, – prandaj besoni në Perëndinë dhe në të Dërguarin e Tij, lajmëtarin e fesë, i cili nuk di shkrim-lexim, i cili beson në Perëndinë dhe fjalët e Tij; shkoni pas tij – për të qenë në rrugën e drejtë!” 1
Pra, siç vërejmë në ajetin e lartëpërmendur, i gjithë njerëzimi obligohet të besojë në Allahun dhe të dërguarin e Tij, Muhamedin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.
Mirëpo prej mëshirës së madhe të Allahut,- xhele veala-, në Fenë islame u lejohet të tjerëve të mbajnë fenë e tyre, mirëpo me kusht që ti nënshtrohen ligjeve islame.
Allahu i Madhëruar, në libri e Tij, Famëlartë thotë:
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ وَلَا يُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ
“Luftoni kundër atyre që nuk besojnë në Perëndinë, as Ditën e Kijametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Perëndia dhe Pejgamberi i Tij, dhe që nuk e pranojnë fenë e vërtetë, – atyre që u është dhënë Libri, derisa të mos japin xhizje (tatim) me dorën e vet, të përulur”. 2
Gjithashtu transmetohe në Sahihul Muslim në hadithin e Burejdes se Muhamedi,-sal-lall-llah alejhi ve sel-lem,- kur e caktonte dike udhëheqës të një ushtrie, pasi e këshillonte që ti ketë frikë Allahut, -azze vexhel,- dhe ata muslimanët që janë me të, u thoshe: “ Atyre u propozon tre gjëra, cilësdo që u përgjigjen, ti atëherë nuk i sulmon”. 3
Prej këtyre tre gjërave njëra prej tyre është edhe pagimi i xhizjes.4
Dhe mu për këtë çështje, mendimi më i çëlluar është se xhizja pranohet edhe prej popujve të tjerë, e jo vetëm prej çifutëve dhe të krishterëve.
Dhe në fund: Me rëndësi është të kutpojmë se pabesimtarët e kanë për obligim të hyjnë në Fenë Islame, ose tu nënshtrohen ligjeve të Fesë Islame. Allahu na ndihmoftë, Ai është më i Dituri.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Medine, 21.04.13

1.Kur’ani, El A’raf: 158
2.Kur’ani, Et Teube: 29
3. Sahihul Muslim, Libri mbi “ Xhihadin dhe udhëheqësinë”, ndërsa kapitulli mbi: ‘’ Emërimi i udhëheqësve”, nr. 1730.
4.Xhizje, dmth: Tatim i cili merret nga popullata pabesimtare dhe dorëzohet në arkën e shtetit islam, e popullata dmth jeton në shtetin islam, gjithashtu është nën udhëheqjen dhe mbrojtjen e shtetit islam.

GJITHASHTU NË ALBISLAM