A mund të pranojnë bonuset që ua dhuron kompania për krishtlindje?

A mund të pranojnë bonuset që ua dhuron kompania për krishtlindje?

0 731


Pyetje: punoj në një fabrikë tekstili. Prej aktiviteteve të kësaj fabrike është motivimi i punëtorëve me mjete të ndryshme siç janë bonuset për krishtlindje, veçimi i 50 dollarëve për të drekuar punëtori në cilin do restorant, pra, a lejohet pranimi i këtyre dhuratave?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut…

Nuk prish punë nëse kompania motivon punëtorët e saj me bonuse e dhurata qofshin ato të holla, kuponë apo dhurata konkrete, mirëpo nëse dhurata lidhet me krishtlindjet si një lloj i festimit apo përurimit të punëtorit, atëherë nuk lejohet të pranohen ngase në këtë mënyrë madhërohen festat e tyre, ndihmon në të kotë etj.

Punëtorit i lejohet të ushqehet në restorantin që ia zgjedh kompania përderisa nuk ka aty gjëra të ndaluara që nuk mund t’i mënjanoja ai siç është pirja e alkoolit, instrumentet muzikore, vallëzimi dhe të ngjashme, në kësi ambientesh nuk lejohet prezantimi. Allahu e di më së miri!

www.islam.QA

përktheu: Agim Bekiri

GJITHASHTU NË ALBISLAM