A thuhet “Allahu kabull” pas përfundimit të namazit?

A thuhet “Allahu kabull” pas përfundimit të namazit?

0 2266

Pyetje: Si mendoni ju, hoxhë i nderuar, në lidhje me përshëndetjen dhe fjalën ,- Allahu kabull (Allahu ua pranoftë) – menjëherë pas përfundimit të namazit !? Allahu ju shpërbleftë!.

Përgjigje: Nuk ka bazë dhe argument që transmetohet në Fenë Islame kjo përshëndetje e as fjala – Allahu Kabull – pasi të përfundojmë namazin.

Në lidhje me fjalën, – Allahu kabull,- nuk është transmetuar asgjë nga Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,-  as nga shokët e tij,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!.

Allahu është më i Dituri!.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Burimi në gj. shqipe: albislam.com