Agjërimi/Ramazani

Agjërimi/Ramazani

0 924
Pyetja: A është e lejueshme agjërimi për ditëlindjen e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) bazuar në hadithin e shëshuar në...

0 1787
Pyetja: Nëse unë bëj burrin tim të zemëruar, a më mangëson kjo shpërblimin në agjërimin tim? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Marrëdhëniet në mes burrit...

0 1574
Falënderimi i takon Allahut. Parimi bazë është që personi i cili është agjërueshëm duhet të prish agjërimin e tij, pasi dielli ka perënduar dhe nata...

0 6685
Do të doja të di arsyen pse gratë me menstruacione nuk agjërojnë edhe pse agjërimi nuk ka të bëjë me papastërtinë. Falënderimi i takon Allahut. Së...

0 697
Pyetja: Vëllai im është një musliman i devotshëm, por gruaja e tij nuk është fetare e as nuk njeh muajin e Ramazanit. Ai nuk...

0 1929
Pyjetja: Në fetvanë nr. 12.597 ju  keni deklaruar se gëlltitja e pështymës nuk prish agjërimin, sepse kjo nuk konsiderohet ngrënie dhe pirje. Por në...

0 861
Pyetje: Një motër thotë: Mu shfaqen mentruacionet menjëher pasi bëra iftarë, agjërimi i kësaj dite a është në rregullë? Përgjigje: Po, agjërimi yt i kësaj...

0 824
Pyetje : I sëmuri prej veshkave në momentin kur është agjërueshëm ai duhet patjetër t'i pastroj veshkët, a është i saktë agjërimi i tij në...

0 856
Pyetje:  Ç‘kuptim ka agjërimi (الصيام) në gjuhë dhe në sheriat? Përgjigje: ‘sijam’ (agjërim) në gjuhë ka kuptimin e të përmbajturit (الإمساك), me këtë kuptim është...

0 1026
Pyetje: kam agjëruar ditën e nëntë të dhulhixhes me nijet të kompensimit të një dite nga ramazani I fundit, a mjafton kjo për të...

NA NDIQNI NË