Sire

Sire

0 1914
Prejardhja e Profetit Zekerija mbaron tek Jakub i biri i Is’hakut, alejhim selam. Epoka e Profetit Zekerija ishte e afërt me atë të Profetit Isa,...

0 1084
Me sa u përmend në temën para kësaj, duket qartë se ishte zgjeruar e çara midis Profetit (paqja e Allahut dhe bekimi i Allahut...

0 2353
I Dërguari i Allahut (paqja e Allahut dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) lindi te njerëzit e fisit Beni Hashim në Mekë. Ishte...

0 2784
Muhamedi është më i nderuari i krijesave të Allahut, është më i miri dhe më i fundit i të Dërguarve të Tij. Eshtë bir...

NA NDIQNI NË