I penduari a duhet të pohojë sigurt se pendimi i tij është i pranuar?

I penduari a duhet të pohojë sigurt se pendimi i tij është i pranuar?

0 772


Pyetje: Nëse i penduari i plotëson kushtet e pendimit, a duhet të pohojë sigurt se pendimi i tij është i pranuar, apo vetëm duhet të shpresojë?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut…

Këtë pyetje ia kemi parashtruar dijetarit të njohur Muhamed in Salih Uthejmin, dhe është përgjigjur: Jo, por vetëm shpreson, askush nuk mund të pohojë sigurt se pendimi i tij është i pranuar.

Muhamed ibn Salih Uthejmin

Islamqa.com

Përktheu: Shpend Zeneli

GJITHASHTU NË ALBISLAM