Nëse shoku im përdorë shprehje vulgare?

Nëse shoku im përdorë shprehje vulgare?

Pyetje: Çfarë duhet të bëjmë, apo çfarë mase duhet të marrim kur ndodh që në mesin e shokëve ndonjëri përdor shprehje vulgare?

Përgjigje: Pa dyshim duhet këshilluar ai shok, se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: Feja është këshillë… nëse në zemrën e tij ka iman, ajo këshillë do t’i bëj dobi, sepse Allahu i Madhëruar thotë: “Vazhdo me këshillë, sepse këshilla u bën dobi besimtarëve.” Dharijat 55.

Nëse ai nuk e ndërpret dhe vazhdon me shprehje të fëlliqura, sharje, fjalë të ndyra që shkakton largimin e të tjerëve nga ai, atëherë ka rënë në një gjendje shumë të keqe. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Me të vërtetë njerëzit me pozitë më të keqe tek Allahu janë ata nga të cilët, të tjerët largohen duke u frikësuar (ruajtur)nga imoraliteti (vulgariteti) i tyre. Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu ka thënë: Allahu urren atë që bën dhe shprehet me fjalë vulgare dhe imorale. (Shiko Sahih xhamius-sagir nr. 134)

Ata që nuk lënë shprehjet e këqija, nuk është mirë të shoqërohesh me ta, se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj le të shikojë ai se cilin bën shok.”

Burimi; albislam.com