RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – LLOJET E ZGJATJEVE

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – LLOJET E ZGJATJEVE

0 1074

El Meddu ( الْمَدُّ )

Gjuhësisht:  Zgjatje.

Përkufizimi terminologjik: Zgjatja e zërit për shkak të tre shkronjave të meddit.

Shkronjat e meddit janë: ( و ) ( ي ) ( ا )

Meddi është dy lloje:

  1. Meddi Tabi’ij ( الْمَدُّ الطَّبِيعِي ): Zgjatja natyrore dhe zgjatet sa dy shkronja.

قاَلَ   قِيلَ   يَقُولُ

  1. Meddi Ferij ( اَلْمَدُّ اَلْفَرْعِي ): Zgjatja sekondare dhe kjo është disa lloje sipas pozitës së Hemzës dhe Sukunit.

Ato janë:

  1. El Medd El Mutasil ( اَلْمَدُّ اَلْمُتَّصِلْ ).
  2. El Medd El Munfasil ( اَلْمَدُّ اَلْمُنْفَصِلْ ).
  3. El Medd El Lazim ( اَلْمَدُّ اللاَّزِمْ ).
  4. El Medd El Arid ( اَلْمَدُّ اَلْعاَرِضْ ).
  5. El Medd El Lin ( اَلْمَدُّ اللِّينُ ).

  1. El Medd El Mutasil ( اَلْمَدُّ اَلْمُتَّصِلْ )

(Zgjatja e Ngjitur)

Përkufizimi terminologjik: Nëse Hemzeja ( ء ) është e ngjitur me shkronjat e meddit në të njëjtën fjalë, është obligim zgjatja prej katër tonëve deri në pesë dhe nuk lejohet të jetë më e shkurtër.

{ اَلسُّوءُ } { جِيءَ } { جآءَ }

Vërejtje: Nëse kjo zgjatje shfaqet dy apo më tepër herë në të njëjtin ajet, duhet të zgjatet në mënyrë të barabartë, e jo njëra të zgjatet më tepër e tjetra më pak.

{ أَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مآءً }

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi

NUK KA KOMENTE

KOMENTO