RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRIRJA E DY SHKRONJAVE TË PËRNGJASHME

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRIRJA E DY SHKRONJAVE TË PËRNGJASHME

0 671

 

Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e shkronjave të përngjashme nëse e para shkronjë është me sukun dhe e dyta me vokale dhe ato janë gjithsej 8 shkronja.

Shkronja Dal ( د ) shkrihet në shkronjën Te ( ت ):

{ قَد تَّبَيَّنَ }   { لَقَد تَّقَطَّعَ }

Shkronja Te ( ت ) shkrihet në shkronjën Dal ( د ) dhe Ta ( ط ):

{ أَثْقَلَت دَّعَوَا }  { هَمَّت طَّائِفَة }

Shkronja Dhel (  ذ) shkrihet në shkronjën Dhal (  ظ):

{ إِذ ظَّلَمْتُمْ }

Shkronja Tha (  ث) shkrihet në shkronjën Dhel (  ذ):

{ يَلْهَث ذَّلِكَ }

Shkronja Ba (  ب) shkrihet në shkronjën Mim (  م):

{ إِرْكَب مَّعَنَا }

 

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi