RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURNIT – (IHFAJA)

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURNIT – (IHFAJA)

0 719

Ihfaja (الإخْفاَء)

Gjuhësisht: Fshehje

Përkufizimi terminologjik: Fshehja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinit kur në tekstin Kuranor vijnë para 15 shkronjave të Ihfasë por duke e ruajtur Gunën (tingullin hundor). Ihfaja qëndron mes Idhharit dhe Idgamit.

 

NR.

SHKRONJA

NUNI ME SUKUN

TENVINAT

1

ص

يَنْصُرُكُمْ

رِيحاً  صَرْصَراً

2

ذ

مُنْذِرٌ

سِراَعاً ذَلِكَ

3

ث

ثَمَرَةٍ  مِنْ

جَمِيعاً ثَمَّ

4

ك

مِنْ كُلِّ

عَاداً كَفُوراً

5

ج

أَنْ جاَءَكُمْ

شَيْئاً جَناَّتٍ

6

ش

شاَءَ  لِمَنْ

عَلِيمٌ شَرَعَ

7

ق

وَلَئِنْ قُلْت

سَمِيعٌ قَرِيبٌ

8

س

سَيَكُونُ  أَنْ

عَظِيمٌ سَماَعُونَ

9

د

أنْداَداً

قِنْواَنٌ داَنِيَةٍ

10

ط

مِنْ طِين

صَعِيداً طَيِّباً

11

ز

فَإنْ زَلَلْتُمْ

يَوْمَئِذٍ زُرْقاً

12

ف

إِنْ فاَتَكُمْ

خاَلِداً فِيهاَ

13

ت

تَحْتِهاَ مِنْ

جَناَّتٍ تَجْرِي

14

ض

مَنْضُود

قَوْماً ضاَلِينَ

15

ظ

ظَهِيرٍ مِنْ

ظِلاَّ ظَلِيلاً

 

Shkronjat e Ihfasë të bashkuara në një tekst për ti mbajtur mend më lehtë:

صِفْ  ذاَ  ثَناَ  كَمْ  جاَدٍ  شَخْصٍ  قَدْ  سَماَ  دُمْ  طَيِّباً  زِدْ  فِي  تُقًي  ضَعْ  ظاَلِماً

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi