TË GJITHË NE…

TË GJITHË NE…

0 1248

-Të gjithë ne jemi persona të rëndomtë në sytë e atyre që na njohin.
-Të gjithë ne jemi persona të vetëmashtruar në sytë e atyre që na e kanë zili.
-Të gjithë ne jemi persona të shkëlqyer në sytë e atyre që na kuptojnë.
-Të gjithë ne jemi persona të dalluar në sytë e atyre që na duan.
-Të gjithë ne jemi persona të këqinj në sytë e atyre që na kanë mëri.
Çdonjëri ka shikimin e tij, prandaj mos u lodh duke përmirësuar imazhin tënd te të tjerët. Mjafton të jetë i kënaqur me ty Zoti. Kënaqësia e njerëzve është qëllim që nuk arrihet ndërsa kënaqësia e Zotit është qëllim që nuk lihet, pra lere atë që nuk arrihet dhe arrije atë që nuk lihet”

Ali Tantavi
Nga arabishtja: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 254

0 96