Hutbe

Hutbe

0 1486
Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: " Nuk ka besuar asnjëri prej jush përderisa nuk ia dëshiron vëllait të vet atë që ia...

0 954
Allahu,- xhele ue ala!,- ka thënë: "Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me Muhamedin (sahabët), janë të ashpër ndaj qafirave, kurse...

0 1453
Allahu i madhëruar, thotë: "Zoti yt ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm Ate dhe t’u bëni mirësi prindërve. Nëse njëri prej tyre, ose të...

0 1740
Hutbeja e parë Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Pendimi, dispozita, vlerat dhe kushtet e tij Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij...

0 2040
Hutbeja e parë Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Morali i Pejgamberit salallahu alejhi ve selem Falenderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej...

0 1090
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër.'' (El Huxhurat: 10). "Pa dyshim se tek Allahu më i nderuari prej jush është...

0 2215
Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Hutbeja e parë Bismilahi rahmani rahim Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë....

0 1045
Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I - Hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij...

0 1045
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "(Jehuditë e braktisën Teuratin) dhe shkonin pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues,...

0 1373
"Ata që duan të përhapin lajmet e turpshme për besimtarët, i pret dënimi i dhembshëm në këtë botë dhe në tjetrën; Allahu i di...

NA NDIQNI NË