Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 162
1. Cili pejgamber i Allahut është përmendur më së shumti në Kuran? - Musai alejhi selam. 2. Cila sure e ka emrin e njërit prej fiseve...

0 247
1. Cila është sureja më madhore në Kuran? - Sureja el Fatiha. 2. Sa ajete Kuranore posedon sureja Ali Imran? - 200 ajete. 3. Sa ajete Kuranore posedon...

0 342
1. Sa herë është përmendur Ademi alejhi selam në Kuran!? - Ademi alejhi selam është përmendur në Kuran 25 herë. 2. Si quhej gruaja e Firaonit!? -...

0 369
1. Sa herë është përmendur i dërguari i Allahut, Musai alejhi selam në suren el Bekare!? - Musai alejhi selam është përmendur në suren el...

0 271
1. Sa ajete Kuranore posedon Xhuzi Amme (Xhuzi 30)? - Xhuzi i 30 i posedon gjithësej 564 ajete. 2. Sa fjalë dhe sa shkronja posedon sureja...

0 332
1. Kush është për qëllim në fjalën e Allahut; إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur." (El Keuther; 3). - Fjala është...

0 387
1. Sa herë është cekur në Kuran, Merjemja alejha selam!? - Merjemja alejha selam është cekur në Kuran tridhjetë e katër herë! 2. Sa herë janë...

0 133
1. Cilat janë sure që janë prej sunetit të lexohen ditën e Xhuma (namazin e sabahut ditën e Xhuma, namazin e xhumasë, etj)!? - Sureja...

0 313
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "Edhe në këtë (ngjarje) ka argumente, po shumica e tyre...

0 116
1. Fjala e Allahut; "E kjo, nuk është vështirë (rëndë) për Allahun.'' {وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} Është cekur në dy vende në Kuran, përmendi...

NA NDIQNI NË