Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 37
Cila është një gjymtyrë të trupit që preferohet të lahet gashtë herë? PËRGJIGJJA: Janë dy duart (shuplakat), ngase ato lahen në fillim të abdesit, e...

0 57
Cilat janë ato namaze të cilat falen me xhemat, mirëpo; për të parin nuk thirret as ezan e as ikamet, për të dytin thirret...

0 82
Dy persona japin zeqatin e tyre një njeriu të pasur, nga i pari pranohet dhënia e zeqatit dhe llogaritet e saktë, ndërsa nga i...

0 79
Një musliman, i cili plotëson të gjitha kushtet për obligueshmërinë e namazit të xhumasë, megjithatë ky e le namazin e xhumasë, duke qenë i...

0 113
Një musliman i rritur, i shëndoshë, jo udhëtarë, dëshiron të falet natën, një pjesë të saj apo më gjatë, dëshiron t’i lutet Allahut, ndërsa...

0 126
Një burrë i jep gruas së tij një qese të mbyllur e i thotë asaj: Merre këtë qese, e ke për detyrë të derdhësh...

0 149
Çfarë thua për një person të cilit nuk i lejohet të fejohet e as të martohet, e as të martojë dikë tjetër? PËRGJIGJJA: Ky person është...

0 130
Një njeri gjatë disa adhurimeve e shpreh me gojë nijetin, dhe pohon se nuk është risi! PËRGJIGJJA: Janë dy lloje ibadetesh në të cilat është...

0 109
Një njeri kishte me vete ujë e dhe, përdorimi i tyre nuk e dëmtojnë atë aspak, megjithatë falet pa abdes dhe pa tejemum, qëllimisht,...

0 126
Një person ka falur namazin e Vitrit në kohë të namazit të akshamit, dhe kjo i lejohet atij, dhe namazi është në rregull! PËRGJIGJJA: Ky person...

NA NDIQNI NË