VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 3096
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 1824
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

ZGJODHËM PËR JU

0 46
Emri Allah, në gjuhën arabe ka kuptimin “I Adhuruar” i vetmi që meriton të adhurohet , Ai nuk është Zot vetëm i muslimanëve. Ai...

0 2301
Dy njerëzit më të mirë të kohës së tyre - Musa dhe Hidri, paqja qoftë mbi ta, në udhëtimin e tyre kaluan pranë një...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 546
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 702
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 111
Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjerësia e Haudit...

0 130
Suhejb er Rumi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Pas që banorët...

NA NDIQNI NË