VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 463
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij  ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri i...

0 1143
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

ZGJODHËM PËR JU

0 496
1. Nëse vdesin zemrat, dije se Allahu është i fuqishëm për t'i ringjallur ato: "Dijeni, se Allahu, me të vërtetë, e ngjallë tokën pas...

0 577
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "E ti robve të Mi thuaju: “Le ta thon ata që është më e mira." (Isra; 53). Të veprojnë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 742
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 888
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 18
Feja jonë madhështore ka për synim ngritjen e shoqërisë myslimane drejt piedestalit më të lartë dhe virtyteve më të lavdëruara, kujdeset për çdo individ...

0 112
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: Më ka porositur miku im, sal-Allahu alejhi ve selem,  me tre gjëra: të agjëroj...

NA NDIQNI NË