VIDEO E DITËS

HUTBE

0 813
Hutbeja e xhumasë – Muhamed ibn Salih El-Uthejmin Falenderimi i takon Allahut që e ka dërguar Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, me udhëzim dhe fenë...

0 736
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 298
1.Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë." (Muzemil; 10). Durimi në atë që të thonë njerëzit, përfshinë dy...

0 3256
Gjërat që duhet pasur parasysh besimtari musliman gjatë leximit të Kur'anit! Për lexuesin e Kuranit ka disa rregulla që ai duhet t'i dijë dhe t'i...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1309
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1260
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 1327
Forma I: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 33 herë Allahu Ekber. Dhe e plotëson të njëqindtën me “La ilahe ilAllah vahdehu la sherike...

0 39
O Allah kërkoj të më mbrosh nga dituria që nuk bën dobi, nga vepra e cila nuk ngrihet, nga zemra e cila nuk frikohet,...

NA NDIQNI NË