VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 441
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij  ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri i...

0 1113
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

ZGJODHËM PËR JU

0 499
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "E ti robve të Mi thuaju: “Le ta thon ata që është më e mira." (Isra; 53). Të veprojnë...

0 347
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 731
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 876
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 96
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: Më ka porositur miku im, sal-Allahu alejhi ve selem,  me tre gjëra: të agjëroj...

0 795
Sheriati islam erdhi me çdo gjë që do ruante shpirtin e njeriut, nga sulmet e jashtme, nga vrasja, e marrja e shpirtit me pa...

NA NDIQNI NË