VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 3107
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 1831
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

ZGJODHËM PËR JU

0 739
Nuk ka lumturi pos në Islam. Njeriu e pyet veten ç'është lumturia? Botëkuptimet për lumturinë janë të ndryshme. I frikësuari mendon se lumturia është arritja e...

0 101
Emri Allah, në gjuhën arabe ka kuptimin “I Adhuruar” i vetmi që meriton të adhurohet , Ai nuk është Zot vetëm i muslimanëve. Ai...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 551
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 708
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 23
Turpi është një virtyt i cili shpien në veprimin e çdo vepre të mirë, dhe braktisjen e çdo punë të lige, është një atribut...

0 117
Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjerësia e Haudit...

NA NDIQNI NË