VIDEO E DITËS

HUTBE

0 237
Qëllimet dhe dobitë e besimit islam, suksesi dhe dobitë të cilat fitohen përmes përkushtimit dhe kryerjes së tyre ashtu siç kërkon besimi islam. Prej tyre...

0 333
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

ZGJODHËM PËR JU

0 54
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi qofshin mbi udhërrëfyesin besnik, zotëriun tonë, Muhamedin, familjen e tij, dhe gjithë shokët e...

0 49
Kur ishe njëvjeçar, ajo të ushqente dhe të pastronte, kurse ti e falënderoje me të qarë gjatë natës. Kur ishe dyvjeçar, ajo të ushtroi të...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1067
Cilat cilësi merren parasysh në zgjedhjen e gruas? Cilësitë e gruas që i ka në brendësinë e saj, si mirësi e jetesës, nuk shfaqen përpos...

0 1228
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

ILMIHALLI

0 226
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 401
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË