VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 194
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 200
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

HUTBE

0 33
Hutbeja e parë Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave...

0 32
      Falënderimi i plotë i takon Allahut i cili ia jep mirësinë e udhëzimit në besim atij që do, dëshmoj se nuk...

ZGJODHËM PËR JU

0 55
Vëlla i nderuar haxhi! Të këshilloj me disa këshilla, duke e lutur Allahun që të bëjnë dobi ty në shtëpinë e pastër (Qaben), duke shtuar...

0 6
Së pari: Lirimi i popujve nga adhurimi i njeriut: Allahu i Madhëruar thotë shkurtimisht me fjalët e Musait alejhi selam për synimin e pejgamberisë së...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 192
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 202
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË