VIDEO E DITËS

HUTBE

0 268
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

0 216
" Martoni (mos pengoni) të pamartuarit dhe të pamartuarat, edhe skllevërit dhe skllevëret tuaja – besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do...

ZGJODHËM PËR JU

0 12
Disa fjali që më bënë të qajë! Një pyetje që iu parashtrua disa studentëve, ku kishte disa përgjigje të bukura e disa të rëndomta....

0 22
Ebu Dardai, -Allahu e mëshiroftë!-, ka thënë; ‘’Më e dashur për mua është që, Allahu të ma pranojë një namaz, sesa dynjaja dhe çka...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1024
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

0 194
Fotot më të bukura, nga gratë më të bukura!! Fotoja e parë: Gruaja e cila e di përmendësh librin e Allahut dhe dispozitat e tij...

ILMIHALLI

0 195
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 352
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË