VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 490
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

0 894
Secili besimtar pasion të vetin ka që të mbetet në rrugëtimin e tij imanor, pandalë, drejt përpjetës, e ngjitjes sa më lartë, padyshim se...

ZGJODHËM PËR JU

0 15
1. Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thënë; Allahu, xhele ue ala, ka thënë për Kur'anin: ''Atë (Kur'anin) nuk e prek kush, vetëm të pastrit." (Vakia;...

0 191
... Me të vërtetë tash jam duke menduar; çka kam ofruar për ahiretin tim në këto vite të gjata? Me çka u bëra dobi njerëzve? Deri...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 656
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 812
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 45
Injorantët e para islamit, aneksonin fatkeqësitë e telashet kohës, duke i emërtuar kështu disa gjëra jo me emrat e tyre.  Kur i dërguari i...

0 80
Ebu Berzete el Eslemij, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “O njerëz,...

NA NDIQNI NË