VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 6
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 10
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

HUTBE

0 12
Shkruam derisa u lodhëm, u mërzitëm derisa u sëmurëm, bërtitëm derisa mbetëm pa zë... pastaj heshtëm Dhimbjet, vështirësitë dhe fatkeqësia në Gaza kanë dy gjendje: Një:...

0 13
Për çdo vjet muslimanët gëzohen me rastin e Ashurës, ditën e dhjetë të muajit Muharem, për këtë arsye desha që në këtë shkrim modest...

ZGJODHËM PËR JU

0 185
Shiko rreth teje do të gjesh lumturinë tënde.Njeriu nga natyra e tij shikon shumë, nuk kam për qëllim dëshirat dhe shpresat, por shikimin rreth...

0 19
Le të mendojmë së bashku për fjalët e All-llahut të Lartësuar: “E ata që përgatitin dredhi të këqija, për ata është një dënim i rëndë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 285
Ky vëlla musliman na rrëfen dhe thotë: Fqinji im më i afërt ishte një plakë jomuslimane, e cila i kishte kaluar të shtatëdhjetat. Jetonte...

0 24
Një djalë i vogël erdhi  te nëna e tij në kuzhinë një mbrëmje derisa ajo ishte duke përgatitur darkën, dhe mbante një copë letër në...

NA NDIQNI NË