VIDEO E DITËS

HUTBE

0 42
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

0 343
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 0
- Shoqëruesi më i mirë në dynja ... është tesbihu (lavdërimi i Allahut). - Shoku më i mirë ... është Kurani.  -Zemra më e madhe ......

0 12
Kurani është fjalë e Allahut xhele shanuhu, e zbritur tek i dërguari i Tij, vula e të gjithë Pejgamberëve Muhamedi alejhi selam, i cili fillon me suren Fatiha dhe...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 465
- Shejh Kishku, Allahu e mëshiroftë, thotë: Një ditë nga ditë më tregoi një burrë dhe më tha: Dëshirova ta kontrolloj lindjen e fëmijëve dhe...

0 8570
Shejh Dr. Muhamed el Arifi, Allahu e ruajt, thotë: Më lajmërua një grua dhe më tha se është e sëmurë nga magjia (sihri) dhe...

ILMIHALLI

0 249
Mbajtja e premtimit është cilësi e njerëzve të ndershëm, ndërsa mos mbajtja e premtimit është dështim në plotësimin e burrërisë, mëkat ndaj Zotit të...

0 51
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

NA NDIQNI NË