VIDEO E DITËS

HUTBE

0 23
Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç...

0 87
AJETET: Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Dhe mos e kaloni kufirin. Me të vërtetë, Allahu nuk i do ata që kapërcejnë kufirin." (El Maide:...

ZGJODHËM PËR JU

0 22
- Allahu në Kuran i përshkruan tri fjalë me një cilësi, dhe ato janë: 1. Sabri i mirë. Allahu thotë: "Sabri (durimi) është i mirë!". Jusuf...

0 30
I nderuari vëlla Musliman ! Nëse i  përmbushë  këto rregulla dhe  cilësi të cilat do ti cekim më poshtë, atëherë dije se je njëri prej...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 114
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

0 96
         Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat...

ILMIHALLI

0 75
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 146
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË