VIDEO E DITËS

HUTBE

0 363
Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Mos filloni të parët me selam...

0 301
Me emrin e Allahut, Mëshirësuesit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon Zotit të gjithë botërave, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe...

ZGJODHËM PËR JU

0 196
Pas përfundimit të këtij (haxhi) udhëtimi të këndshëm dhe të bereqetshëm, haxhiu duhet ta lus Allahun që t'ia pranoj haxhin dhe ta bëjë prej...

0 237
E falënderojmë Allahun e Madhëruar që ua mundësoi ardhjen tuaj në shtëpinë e Tij të shenjtë, Qaben. Lusim Allahun e madhëruar të na pranojë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 348
Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët...

0 654
Disa këshilla për ata që dojnë të martohen - prej këshillave të Dijetarit të shquar Muhammed Mukhtar Shenkiti 1- Duaja (lutja) e shpeshtë dhe e...

ILMIHALLI

0 345
Besimi në pejgamberët e Allahut përfshinë katër gjëra, e ato janë: Besimi i paluhatshëm se ata janë të dërguarit e Allahut dhe shpallja e tyre...

0 878
Ne e shohim njeriun që angazhohet shumë për gjërat që i interesojnë atij në dunja, derisa ta arrijë atë dhe duke e lënë atë...

NA NDIQNI NË