VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1634
O ju besimtarë, Allahu i Mamdhëruar ka thënë në librin e tij Famëlartë: “Të mjerët ata që mangu masin e peshojnë. Ata që kur matin...

0 186
Ajetet që flasin për këtë: "A mos (vallë) u kanë zili njerëzve, në ato që ua ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Na...

ZGJODHËM PËR JU

0 131
1. Allahu, xhele ue ala, ka thën; "Kur edëgjojnë atë që i është zbritur të dërguarit (Kur’anin), prej syve të tyre rrjedhin lotë, ngase...

0 250
1. Allahu, xhele ue ala , ka thënë; "Allahu favorizoi disa prej jush mbi disa tjerë në furnizim. Atyre që u është dhënë përparësia...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1418
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1350
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 283
MËSIME DITORE NGA KOMENTIMI I DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT: HADITHI, NR.13 I dërguari i Allahut, Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: "Askush prej juve, nuk ka...

0 39
MËSIME DHE POROSI ISLAME (60) Kuptimi i drejtësisë në Islam; Të vendosurit e gjërave në vendin e duhur. Muslimani duhet të jetë i drejtë në...

NA NDIQNI NË