VIDEO E DITËS

HUTBE

0 191
Të nderuar vllezër besimtarë, kjo është xhumaja e fundit e muajit Ramazan dhe ne po i afrohemi fundit të këtij muaji. Muaji i Ramazanit na...

0 688
Allahu i Madhëruar ka thënë: بسم الله الرحمن الرحيم  إنا أنزلناه في ليلة القدر(1)  وما أدراك ما ليلة القدر(2) ليلة القدر خير من ألف شهر(3) تنزل...

ZGJODHËM PËR JU

0 1900
Është një hadith që e bëri Imam Albanin, Allahu e mëshiroftë, të bëjë sexhde falënderimi kur u vërtetua saktësia e tij. Albani thotë: e pata...

0 262
''Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh 1. Thuaj Ai është Allahu, një i Vetëm. 2.Allahu është ai i cili i drejtohet çdo...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1223
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1167
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 25
Vekas ibn Rabiah përcjell nga Mustevrid el Kureshij, radijAllahu anhu, të cilit i kishte treguar i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe ka thënë:...

0 44
O Allah, më udhëzo në të vërtetën, në të cilën njerëzit nuk janë pajtuar, me lejen Tënde, Ti udhëzon atë që do në rrugën...

NA NDIQNI NË