Artikujt

A lejohet që besimtarja të veshë fustanin e bardhë ditën e martesës?

Pyetja e parë:
Hoxhë i nderuar: Çfarë thonë dijetarët rreth çështjes: A lejohet që besimtarja të veshë fustanin e bardhë ditën e martesës? Dikush thotë se kjo është përngjasim me jobesimtarët. Allahu ju shpërbleftë për përgjigjen.

Përgjigje:

Esselamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu
Veshja e fustanit të bardhë apo vellos për në ditën e martesës është e lejuar. Tani po të sjell edhe një fetva:
Muhamed b. Uthejminin e kanë pyetur:
A lejohet që gruaja natën e martesës të veshë fustanin e bardhë, duke e ditur se kjo është përngjasim me kafirat?
Ai dha këtë përgjigje:
"Gruaja e ka të lejuar të veshë atë fustan të bardhë... sa i përket asaj se është përngjasim, unë them se tanimë nuk ekziston ai përngjasim, sepse të gjitha motrat myslimane kur martohen e veshin atë lloj fustani. Gjykimi i një vepre varet nga shkaku, është i pranishëm ose jo. Kështu që, ky përngjasim nuk ekziston tashmë përsa i përket fustanit, i cili është i përhapur edhe te myslimanët edhe te kafirat, atëherë themi se nuk është haram veshja e atij fustani..." (nga libri: Mexhmuatu es'iletin tehummul mer'e)
Kësaj përgjigje do t'i kisha shtuar edhe këtë:
Është kusht:
- Të mos dalë me atë fustan para burrave në asnjë mënyrë, qoftë ai vëllai i burrit apo mixha i tij;
- ky fustan të mos jetë aq i çelur, sa të zbulojë ekstremisht pjesë nga trupi i vajzës, qoftë nga gjoksi apo pjesa e poshtme. Sepse zbulimi i pjesëve të turpshme është haram të bëhet qoftë edhe para grave.
 Allahu ua ruajt nikahun dhe ju dhëntë çdo të mirë në dunja dhe ahiret.

Add comment


Security code
Refresh

w09fywpyrftad8s1f46s.png