VIDEO E DITËS

HUTBE

0 114
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

0 457
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 7
Shpresa e prindërve tu është: të jesh prej atyre që kanë jetë me vlera, të jesh i sjellshëm, i mëshirshëm, i udhëzuar në rrugë...

0 28
Emri i tij: Shejh AbdulAziz bin Abdullah bin AbduRrahman bin Muhamed bin Abdullah Al Baz. U lind në qytetin Rijad, të Arabisë Saudite, në muajin Dhul...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 699
- Shejh Kishku, Allahu e mëshiroftë, thotë: Një ditë nga ditë më tregoi një burrë dhe më tha: Dëshirova ta kontrolloj lindjen e fëmijëve dhe...

0 8760
Shejh Dr. Muhamed el Arifi, Allahu e ruajt, thotë: Më lajmërua një grua dhe më tha se është e sëmurë nga magjia (sihri) dhe...

ILMIHALLI

0 272
Mbajtja e premtimit është cilësi e njerëzve të ndershëm, ndërsa mos mbajtja e premtimit është dështim në plotësimin e burrërisë, mëkat ndaj Zotit të...

0 58
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

NA NDIQNI NË