VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1211
Allahu, xhele ve ala, thotë: "Koha e haxhillëkut është në muaj të caktuar; ai që e obligon veten të kryejë haxhin, nuk duhet të ketë...

0 205
Namazi i xhumasë është një prej riteve më të njohura islame, një tubim madhështor javor për muslimanët, një prej dëshmive më kryesore të unitetit,...

ZGJODHËM PËR JU

0 108
Umetin islam në këtë kohë e kanë goditur mundime, belara dhe sprova të madha, që nga prishja e tekfirizmi, bombardimet e shkatërrimet, frika dhe...

0 1282
Një bujkut i kishte rënë kali në bunar të shterur. Derisa kali hingëllonte, bujku mendohej si ta nxjerrë që aty. Erdhi në përfundim se...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 288
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 363
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 2069
Prej rregullave me rëndësi dhe bazave të dobishme në kuptimin e emrave të bukur të Allahut, është se emrat e bukur të Allahut dhe...

0 822
MËSIME DITORE NGA KOMENTIMI I DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT! HADITHI, NR. 42 Transmetohet nga Enes Ibn Maliku,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- tregon se Muhamedi,-...

NA NDIQNI NË