VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 5
Nevas ibën Sem’an Elensarij, radijall-llahu anhu, thotë: E pyeta Pejgamberin, salallahu alejhi ve selem, për bamirësinë dhe mëkatin dhe më tha: “Bamirësi është morali...

0 7
Transmeton Abdullah ibën Amër ibën Asi i cili thotë: “Nuk ka qenë Pejgamberi i pamoralshëm e as i degjeneruar. Ai çdo herë...

HUTBE

0 5
Shkruam derisa u lodhëm, u mërzitëm derisa u sëmurëm, bërtitëm derisa mbetëm pa zë... pastaj heshtëm Dhimbjet, vështirësitë dhe fatkeqësia në Gaza kanë dy gjendje: Një:...

0 5
Për çdo vjet muslimanët gëzohen me rastin e Ashurës, ditën e dhjetë të muajit Muharem, për këtë arsye desha që në këtë shkrim modest...

ZGJODHËM PËR JU

0 150
Shiko rreth teje do të gjesh lumturinë tënde.Njeriu nga natyra e tij shikon shumë, nuk kam për qëllim dëshirat dhe shpresat, por shikimin rreth...

0 11
Le të mendojmë së bashku për fjalët e All-llahut të Lartësuar: “E ata që përgatitin dredhi të këqija, për ata është një dënim i rëndë...

NA NDIQNI NË