VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 6
           Tematika e shkencës së Tevhidit tek Ehlu’s-Suneh ve’l-Xhemaah, sillet rreth disa çështjeve kryesore: Shpjegimi i realitetit të besimit dhe...

0 6
Ilmul-kelam (Dituria e fjalës; përkthim i fjalëpërfjalshëm)         Është shkencë nëpërmjet të cilës studuesi i saj arrin të aftësohet për polemika dhe debate...

HUTBE

0 100
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i Cili e bëri namazin shtyllë të fesë dhe tha: "Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz!...

0 109
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i Cili e ligjësoi istigfarin dhe i hapi dyert e pendimit për mëkatarin. Atë e falënderojmë dhe prej Tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 164
Në vitin 1503 flota portugeze sulmoi Adnin (krahinë në Jemen). Pas përleshjeve jo të barabarta, okupohet vendi. Shumë familje lëshuan vendin dhe mbetën disa...

0 214
I falënderuar është Allahu, Një i vetmi, të cilit i të përgjërohet gjithçka, Ai as nuk lind, as nuk është i lindur dhe askush...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 369
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 365
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË