VIDEO E DITËS

HUTBE

0 35
Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbështetje tek Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe...

0 223
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili i shumëfishon veprat, i falë mëkatet dhe e pranon pendimin e robit. Paqja dhe mëshira e Allahut...

ZGJODHËM PËR JU

0 12
- Dijetari dhe hoxha i mirënjohur Muhamed Hasani, Allahu e ruajt, e cek dhe thotë: "Më erdhi një nxënës në qytetin Mensura të Egjiptit...

0 41
- Kjo ngjarje e vërtet e meriton të lexohet dhe nga ajo të merret mësim. Në të flitet për  një fëmijë amerikan i cili...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 253
Krenohem me hixhabin tim edhe pse për mua thonë se ti je e prapambetur. Unë jam krenare në mbulesën time edhe pse më thonë se...

0 1954
- Në ditën e martesës së saj e thirri prindi i saj dhe i tha: Bija ime, ti sot transferohesh tek dy duar të huaja....

ILMIHALLI

0 668
Të afërmit nuk janë të një mase në lidhje, dashuri dhe mëshirë. Lidhjet farefisnore janë adhurim i madh, i cili nuk bëhet për shkak...

0 496
Shikimi i Allahut të Madhëruar në ahiret?   Shikimi i Allahut të Lartëmadhëruar në ahiret është një nga meselet e rëndësishme në akide, ku njerëzit në...

NA NDIQNI NË