VIDEO E DITËS

HUTBE

0 252
Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: " Nuk ka besuar asnjëri prej jush përderisa nuk ia dëshiron vëllait të vet atë që ia...

0 290
Allahu,- xhele ue ala!,- ka thënë: "Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me Muhamedin (sahabët), janë të ashpër ndaj qafirave, kurse...

ZGJODHËM PËR JU

0 448
Respektimi dhe sjellja e mirë ndaj prindërve është adhurim(ibadet). Tri gjëra nuk sjellin asgjë tjetër veçse mirësi të shumta, e ato janë: 1. Heshtja 2. Lënia e...

0 1189
Mos u preukupo me ëndrra aq sa të harrosh realitetin, dhe mos u thello në problemet reale aq sa t'i harrosh ëndrrat tua! Fitoje kënaqësinë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 840
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Gjithmëshirshmit Të nderuar vëllezër "Nderimi i prindërve", është një temë shumë herë e shtjelluar, është dëgjuar shumë dhe është lexuar shumë...

0 863
Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët...

ILMIHALI

0 141
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 18 ) Dobitë e namazit: 1. Namazi është vepra më e mirë pas shehadetit. 2. Namazi e ruan dhe forcon shehadetin. 3. Namazi...

0 386
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Musa el Esharij, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli i besimtarit...

NA NDIQNI NË