VIDEO E DITËS

HUTBE

0 129
Të nderuar vllezër besimtarë, kjo është xhumaja e fundit e muajit Ramazan dhe ne po i afrohemi fundit të këtij muaji. Muaji i Ramazanit na...

0 616
Allahu i Madhëruar ka thënë: بسم الله الرحمن الرحيم  إنا أنزلناه في ليلة القدر(1)  وما أدراك ما ليلة القدر(2) ليلة القدر خير من ألف شهر(3) تنزل...

ZGJODHËM PËR JU

0 331
1. Allahu, xhele ue ala, e përfundoi suren el Haxh me këto dy ajete madhore; "O ju që besuat, falni namazin me ruku e sexhde...

0 2107
Më ngacmoi kjo pyetje! Më pas, mu kujtua fakti se dashuria e Allahut për robërit e Tij është e ndërlidhur me disa kushte dhe...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1176
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1118
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 479
“O Allahu mos më poshtëro ditën e Kiametit” اللَّهُمَّ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Allahume la tuhzini jevmel kijameti) Komentim i lutjes Origjina e kësaj lutje është kur një...

0 443
Në hadithin e ibn Abasit, -radijAllahu anhu- na përcjillet se i dërguari, salAllahu alejhi ve selem, kishte dërguar Muadhin në Jemen, dhe i ka...

NA NDIQNI NË