VIDEO E DITËS

HUTBE

0 380
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Me të vërtetë, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre, frikësohen (nga dënimi i Tij), dhe...

0 252
MARDHËNIET INTIME GJATË DITËS SË RAMAZANIT DHE OBLIGUESHMËRIA E SHPAGIMIT PËR ATË DITË " Juve u lejohet që gjatë netëve të agjërimit t’i afroheni bashkëshorteve...

ZGJODHËM PËR JU

0 70
Ashtu siç qëndroja ulur, kur ja, buzë këmbës së djathtë qëndronte një lule tjetër, e cila për nga trupi i saj ishte më i...

0 132
RAMAZANI, MUAJI I LEXIMIT DHE MEDITIMIT TË KURANIT Në këtë muaj të bekuar Allahu i Madhëruar e zbriti Kur'anin Famëlartë, dhe mu për këtë arsye edhe...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 357
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 279
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 158
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 179
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË