Mirësjellja

Mirësjellja

1 692
Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe babait të tij, përcjell dhe thotë: i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë:...

0 748
O Allah, më fal mua mëkatin tim, më zgjero shtëpinë time dhe më jep bereqet në riskun tim  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي...

0 165
Vekas ibn Rabiah përcjell nga Mustevrid el Kureshij, radijAllahu anhu, të cilit i kishte treguar i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe ka thënë:...

0 451
O Allah, më udhëzo në të vërtetën, në të cilën njerëzit nuk janë pajtuar, me lejen Tënde, Ti udhëzon atë që do në rrugën...

0 622
O Zot shtoma diturinë mua   رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (Rabi zidni ilmen) Komentimi i lutjes Zoty ynë, i Lartmadhëruar, urdhëron të dërguarin e tij, sal-Allahu alejhi ve selem, të...

0 366
Kërkoj falje nga Allahu i Madhërishëm, i Cili është një, nuk ka Zot tjetër pos tij, i Përhershmi (i Gjalli), Zotëruesi, dhe tek Ai...

0 138
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 57 ) Shkaqet e shtimit të imanit; Kërkimi i diturisë, Allahu i madhëruar, thotë; "Me të vërtetë, Allahut i frikësohem vetëm të...

0 599
Gruas para islamit i ishin shkatërruar të drejtat e saj, ishte e zvarritur sipas dëshirës së të tjerëve dhe e sunduar në çështjet e...

0 332
O Allah na e përmirëso përfundimin tonë në çdo çështje, na mbro nga poshtërimi i dynjasë dhe dënimi i ahiretit   اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي...

0 302
O Allah më fal, më mëshiro, më udhëzo, më shëro e më furnizo. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي (Allahume gfirli, ve rhamni, ve hdini,...

NA NDIQNI NË